H Amdt 684 - Increasing Minimum Down Payment for Federal Housing Administration Mortgages - Voting Record

Result: Amendment Rejected (House)


State District Name Party Vote
AK At-Large Donald E. 'Don'  Young Republican No
AL 1 Josiah Robins 'Jo'  Bonner Jr. Republican Yes
AL 2 Bobby N. Bright Democratic No
AL 3 Michael Dennis 'Mike'  Rogers Republican Yes
AL 4 Robert B. Aderholt Republican No
AL 5 Rolf Parker Griffith Jr. Republican Yes
AL 6 Spencer T. Bachus Republican Yes
AL 7 Artur Davis Democratic No
AR 1 Robert Marion Berry Democratic No
AR 2 Victor F. 'Vic'  Snyder Democratic No
AR 3 John N. Boozman Republican Yes
AR 4 Michael Avery 'Mike'  Ross Democratic No
AS Delegate Eni FH Faleomavaega Democratic Did Not Vote
AZ 1 Ann Leila Kirkpatrick Democratic No
AZ 3 Raul M. Grijalva Democratic No
AZ 3 John B. Shadegg Republican Yes
AZ 5 Harry E. Mitchell Democratic Yes
AZ 6 Jeff Flake Republican Yes
AZ 7 Edward López 'Ed'  Pastor Democratic No
AZ 8 Trent Franks Republican Yes
AZ 8 Gabrielle Giffords Democratic No
CA 2 Walter 'Wally'  Herger Jr. Republican Yes
CA 3 Daniel E. 'Dan'  Lungren Republican No
CA 3 John Garamendi Democratic No
CA 4 Thomas Miller 'Tom'  McClintock Republican Yes
CA 5 Michael C. 'Mike'  Thompson Democratic No
CA 6 Lynn C. Woolsey Democratic No
CA 6 Doris O. Matsui Democratic No
CA 9 Gerald 'Jerry'  McNerney Democratic No
CA 11 George Miller Democratic No
CA 12 Nancy Pelosi Democratic Did Not Vote
CA 13 Barbara J. Lee Democratic No
CA 13 Fortney H. 'Pete'  Stark Democratic No
CA 14 Karen Lorraine Jacqueline 'Jackie'  Speier Democratic No
CA 16 James Manuel 'Jim'  Costa Democratic No
CA 17 Michael M. 'Mike'  Honda Democratic No
CA 18 Dennis A. Cardoza Democratic No
CA 18 Anna G. Eshoo Democratic Did Not Vote
CA 19 Zoe Lofgren Democratic No
CA 19 George P. Radanovich Republican Did Not Vote
CA 20 Samuel 'Sam'  Farr Democratic No
CA 22 Devin G. Nunes Republican Yes
CA 23 Kevin Owen McCarthy Republican No
CA 24 Elton W. Gallegly Republican No
CA 24 Lois Capps Democratic No
CA 25 Howard P. 'Buck'  McKeon Republican No
CA 26 David T. Dreier Republican Yes
CA 27 Judy M. Chu Democratic No
CA 28 Adam B. Schiff Democratic No
CA 28 Howard L. Berman Democratic No
CA 30 Bradley J. 'Brad'  Sherman Democratic No
CA 31 Gary G. Miller Republican No
CA 32 Grace Flores Napolitano Democratic No
CA 33 Diane E. Watson Democratic No
CA 33 Henry A. Waxman Democratic No
CA 34 Xavier Becerra Democratic No
CA 36 Jane Harman Democratic No
CA 37 Laura Richardson Democratic No
CA 38 Linda T. Sánchez Democratic No
CA 39 Edward R. 'Ed'  Royce Republican Yes
CA 40 Lucille Roybal-Allard Democratic No
CA 41 Jerry Lewis Republican No
CA 42 Ken S. Calvert Republican No
CA 43 Maxine Waters Democratic No
CA 43 Joe Baca Sr. Democratic No
CA 45 Mary Whitaker Bono Mack Republican Yes
CA 45 John BT Campbell III Republican Yes
CA 46 Loretta L. Sanchez Democratic No
CA 48 Dana T. Rohrabacher Republican Yes
CA 49 Darrell E. Issa Republican Yes
CA 50 Brian P. Bilbray Republican No
CA 50 Duncan D. Hunter Republican Yes
CA 51 Bob Filner Democratic No
CA 53 Susan A. Davis Democratic Did Not Vote
CO 1 Diana Louise DeGette Democratic No
CO 2 Jared S. Polis Democratic No
CO 3 John T. Salazar Democratic No
CO 4 Betsy Markey Democratic No
CO 5 Douglas L. 'Doug'  Lamborn Republican Yes
CO 6 Michael 'Mike'  Coffman Republican Yes
CO 7 Ed Perlmutter Democratic No
CT 1 John Barry Larson Democratic No
CT 2 Joseph D. 'Joe'  Courtney Democratic No
CT 3 Rosa L. DeLauro Democratic No
CT 4 James A. 'Jim'  Himes Democratic No
CT 5 Christopher S. 'Chris'  Murphy Democratic No
DC Delegate Eleanor Holmes Norton Democratic No
DE At-Large Michael N. 'Mike'  Castle Republican No
FL 1 Jefferson B. 'Jeff'  Miller Republican Yes
FL 2 Allen Boyd Jr. Democratic No
FL 4 Ander Crenshaw Republican Yes
FL 5 Virginia 'Ginny'  Brown-Waite Republican No
FL 5 Corrine Brown Democratic No
FL 6 Clifford Bundy 'Cliff'  Stearns Republican Yes
FL 7 John L. Mica Republican Yes
FL 8 Alan Grayson Democratic No
FL 8 Bill Posey Republican No
FL 12 Gus Michael Bilirakis Republican Yes
FL 12 Adam H. Putnam Republican Did Not Vote
FL 13 Charles William 'Bill'  Young Republican No
FL 14 Connie Mack IV Republican Yes
FL 14 Kathy Castor Democratic No
FL 16 Vern Buchanan Republican No
FL 17 Kendrick B. Meek Sr. Democratic No
FL 17 Thomas J. 'Tom'  Rooney Republican Yes
FL 20 Alcee L. 'Judge'  Hastings Sr. Democratic No
FL 21 Lincoln Diaz-Balart Republican Yes
FL 22 Ron Klein Democratic No
FL 22 Theodore Elliot 'Ted'  Deutch Democratic No
FL 23 Deborah 'Debbie'  Wasserman Schultz Democratic No
FL 24 Suzanne M. Kosmas Democratic No
FL 25 Mario Diaz-Balart Republican Yes
FL 27 Ileana Ros-Lehtinen Republican Yes
GA 1 J. H. 'Jack'  Kingston Republican Yes
GA 2 Sanford D. Bishop Jr. Democratic No
GA 3 Lynn A. Westmoreland Republican Yes
GA 4 Henry C. 'Hank'  Johnson Jr. Democratic No
GA 5 John R. Lewis Democratic No
GA 6 Thomas E. 'Tom'  Price Republican Yes
GA 7 John Linder Republican Yes
GA 8 James 'Jim'  Marshall Democratic No
GA 10 Paul C. Broun Republican Yes
GA 11 Phil Gingrey Republican Yes
GA 12 John J. Barrow Democratic No
GA 13 David A. Scott Democratic No
GU Delegate Madeleine Z. Bordallo Democratic No
HI 1 Charles K. Djou Republican No
HI 2 Mazie K. Hirono Democratic No
IA 1 Bruce Braley Democratic No
IA 2 David W. 'Dave'  Loebsack Democratic No
IA 3 Thomas P. 'Tom'  Latham Republican No
IA 3 Leonard L. Boswell Democratic No
IA 4 Steve A. King Republican No
ID 1 Walter C. 'Walt'  Minnick Democratic Yes
ID 2 Michael K. 'Mike'  Simpson Republican No
IL 1 Bobby L. Rush Democratic No
IL 2 Jesse Louis Jackson Jr. Democratic No
IL 3 Daniel William 'Dan'  Lipinski Democratic No
IL 4 Luis V. Gutiérrez Democratic No
IL 5 Mike Quigley Democratic No
IL 6 Peter J. Roskam Republican Yes
IL 7 Danny K. Davis Democratic Did Not Vote
IL 8 Melissa Bean Democratic No
IL 9 Janice D. 'Jan'  Schakowsky Democratic No
IL 10 Mark Steven Kirk Republican Yes
IL 11 Deborah 'Debbie'  Halvorson Democratic Yes
IL 12 Jerry F. Costello Democratic No
IL 13 Judy Biggert Republican No
IL 14 Bill Foster Democratic No
IL 15 John M. Shimkus Republican Yes
IL 15 Timothy V. 'Tim'  Johnson Republican Yes
IL 16 Donald A. 'Don'  Manzullo Republican Yes
IL 17 Philip G. 'Phil'  Hare Democratic No
IL 18 Aaron Schock Republican Yes
IN 1 Peter J. 'Pete'  Visclosky Democratic No
IN 2 Joe Donnelly Sr. Democratic No
IN 4 Stephen E. 'Steve'  Buyer Republican Yes
IN 5 Dan L. Burton Republican Yes
IN 6 Mike Pence Republican Yes
IN 7 André D. Carson Democratic No
IN 8 Brad Ellsworth Democratic No
IN 9 Baron P. Hill Democratic No
KS 1 Gerald W. 'Jerry'  Moran Republican Yes
KS 2 Lynn M. Jenkins Republican Yes
KS 3 Dennis Moore Democratic No
KS 4 Todd Tiahrt Republican Yes
KY 1 Edward 'Ed'  Whitfield Republican Yes
KY 2 Steven Brett Guthrie Republican No
KY 3 John A. Yarmuth Democratic No
KY 4 Geoff Davis Republican Yes
KY 5 Harold 'Hal'  Rogers Republican No
KY 6 Albert Ben Chandler III Democratic No
LA 1 Stephen J. 'Steve'  Scalise Republican Yes
LA 2 Anh Quang 'Joseph'  Cao Republican No
LA 3 Charles J. 'Charlie'  Melancon Sr. Democratic No
LA 3 Charles W. Boustany Jr. Republican Yes
LA 4 John C. Fleming Jr. Republican No
LA 5 Rodney M. Alexander Republican Yes
LA 6 William 'Bill'  Cassidy Republican Yes
MA 1 John W. Olver Democratic No
MA 1 Richard Edmund Neal Democratic No
MA 2 James P. 'Jim'  McGovern Democratic Did Not Vote
MA 3 Nicola S. 'Niki'  Tsongas Democratic No
MA 4 Barney Frank Democratic No
MA 5 Edward J. 'Ed'  Markey Democratic No
MA 6 John F. Tierney Democratic No
MA 7 Michael E. 'Mike'  Capuano Democratic No
MA 8 Stephen Francis Lynch Democratic No
MA 10 William D. 'Bill'  Delahunt Democratic No
MD 1 Frank M. Kratovil Jr. Democratic No
MD 2 C. A. 'Dutch'  Ruppersberger Democratic No
MD 3 John P. Sarbanes Democratic No
MD 4 Donna F. Edwards Democratic No
MD 5 Steny H. Hoyer Democratic No
MD 6 Roscoe G. Bartlett Republican Yes
MD 7 Elijah E. Cummings Democratic No
MD 8 Christopher 'Chris'  Van Hollen Jr. Democratic No
ME 1 Chellie M. Pingree Democratic No
ME 2 Michael H. 'Mike'  Michaud Democratic No
MI 1 Bart T. Stupak Democratic No
MI 2 Peter 'Pete'  Hoekstra Republican Did Not Vote
MI 3 Vernon J. 'Vern'  Ehlers Republican No
MI 4 David Lee 'Dave'  Camp Republican Yes
MI 5 Dale E. Kildee Democratic No
MI 6 Frederick Stephen 'Fred'  Upton Republican Yes
MI 7 Mark Schauer Democratic No
MI 8 Mike Rogers Republican Yes
MI 9 Sander M. 'Sandy'  Levin Democratic No
MI 10 Candice S. Miller Republican No
MI 11 Thaddeus G. 'Thad'  McCotter Republican No
MI 12 John D. Dingell Democratic No
MI 13 John Conyers Jr. Democratic No
MI 13 Carolyn Cheeks Kilpatrick Democratic Did Not Vote
MI 14 Gary C. Peters Democratic No
MN 1 Timothy J. 'Tim'  Walz Democratic No
MN 2 John P. Kline Republican No
MN 3 Erik Paulsen Republican No
MN 4 Betty Louise McCollum Democratic No
MN 5 Keith Maurice Ellison Democratic No
MN 6 Michele Bachmann Republican Yes
MN 7 Collin Clark Peterson Democratic No
MN 8 James L. 'Jim'  Oberstar Democratic/Farmer/Labor No
MO 1 William Lacy Clay Jr. Democratic No
MO 2 W. Todd Akin Republican Yes
MO 3 Blaine Luetkemeyer Republican Yes
MO 3 John Russell 'Russ'  Carnahan Democratic No
MO 4 Ike Skelton Democratic No
MO 5 Emanuel Cleaver II Democratic No
MO 6 Samuel B. 'Sam'  Graves Republican Yes
MO 7 Roy Blunt Republican Yes
MO 8 Jo Ann Emerson Republican Yes
MP Delegate Gregorio Camacho 'Kilili'  Sablan Democratic No
MS 1 Travis W. Childers Democratic No
MS 2 Bennie G. Thompson Democratic No
MS 3 Gregg Harper Republican Yes
MS 4 Gene Taylor Democratic No
MT At-Large Dennis 'Denny'  Rehberg Republican No
NC 1 George Kenneth 'G. K.'  Butterfield Jr. Democratic Did Not Vote
NC 2 Bob R. Etheridge Democratic No
NC 3 Walter Beaman Jones Jr. Republican Yes
NC 4 David Eugene Price Democratic No
NC 5 Virginia Ann Foxx Republican Yes
NC 6 John Howard Coble Republican No
NC 7 Douglas Carmichael 'Mike'  McIntyre Democratic No
NC 8 Lawrence Webb 'Larry'  Kissell Democratic No
NC 9 Suellen W. 'Sue'  Myrick Republican Yes
NC 10 Patrick Timothy McHenry Republican Did Not Vote
NC 11 Joseph Heath Shuler Democratic No
NC 12 Melvin Luther 'Mel'  Watt Democratic No
NC 13 Ralph Bradley 'Brad'  Miller Democratic No
ND At-Large Earl Pomeroy Democratic-NPL No
NE 1 Jeff Fortenberry Republican Yes
NE 2 Lee R. Terry Republican No
NE 3 Adrian M. Smith Republican Yes
NH 1 Carol Shea-Porter Democratic No
NH 2 Paul W. Hodes Democratic No
NJ 1 Robert E. 'Rob'  Andrews Democratic No
NJ 2 Frank A. LoBiondo Republican No
NJ 3 John H. Adler Democratic No
NJ 4 Christopher H. 'Chris'  Smith Republican No
NJ 5 Scott Garrett Republican Yes
NJ 6 Frank J. Pallone Jr. Democratic No
NJ 7 Leonard Lance Republican No
NJ 8 Albio Sires Democratic No
NJ 9 Steven R. 'Steve'  Rothman Democratic No
NJ 9 William J. 'Bill'  Pascrell Jr. Democratic No
NJ 10 Donald M. Payne Democratic No
NJ 11 Rodney P. Frelinghuysen Republican No
NJ 12 Rush D. Holt Jr. Democratic No
NM 1 Martin Trevor Heinrich Democratic No
NM 2 Harry Teague Democratic No
NM 3 Ben Ray Lujan Jr. Democratic No
NV 1 Shelley Berkley Democratic No
NV 2 Dean Heller Republican No
NV 3 Alice Constadina 'Dina'  Titus Democratic No
NY 1 Timothy H. 'Tim'  Bishop Democratic No
NY 2 Peter T. 'Pete'  King Republican Yes
NY 3 Steve J. Israel Democratic No
NY 4 Carolyn McCarthy Democratic No
NY 5 Gary L. Ackerman Democratic No
NY 5 Gregory W. Meeks Democratic No
NY 7 Nydia M. Velázquez Democratic No
NY 9 Anthony David Weiner Democratic No
NY 9 Yvette D. Clarke Democratic No
NY 10 Jerrold Lewis 'Jerry'  Nadler Democratic No
NY 10 Edolphus 'Ed'  Towns Democratic No
NY 12 Carolyn Bosher Maloney Democratic No
NY 13 Charles B. 'Charlie'  Rangel Democratic No
NY 13 Michael E. McMahon Democratic No
NY 14 Joseph 'Joe'  Crowley Democratic No
NY 15 José E. Serrano Democratic No
NY 16 Eliot L. Engel Democratic No
NY 17 Nita M. Lowey Democratic No
NY 19 John Hall Democratic No
NY 20 Scott Murphy Democratic No
NY 20 Paul D. Tonko Democratic No
NY 21 William 'Bill'  Owens Democratic No
NY 22 Maurice D. Hinchey Democratic No
NY 24 Michael A. Arcuri Democratic No
NY 25 Louise McIntosh Slaughter Democratic No
NY 25 Daniel B. 'Dan'  Maffei Democratic No
NY 26 Christopher John 'Chris'  Lee Republican No
NY 26 Brian Higgins Democratic No
OH 1 Steven L. 'Steve'  Driehaus Democratic No
OH 2 Jean Schmidt Republican Yes
OH 4 James 'Jim'  Jordan Republican Yes
OH 5 Robert Edward 'Bob'  Latta Republican Yes
OH 6 Charles A. 'Charlie'  Wilson Jr. Democratic No
OH 7 Steven 'Steve'  Austria Republican Yes
OH 8 John A. Boehner Republican Yes
OH 9 Marcia Carolyn 'Marcy'  Kaptur Democratic No
OH 10 Dennis J. Kucinich Democratic No
OH 10 Michael R. 'Mike'  Turner Republican No
OH 11 Marcia L. Fudge Democratic No
OH 12 Patrick J. 'Pat'  Tiberi Republican Yes
OH 13 Timothy J. 'Tim'  Ryan Democratic No
OH 13 Betty Sutton Democratic No
OH 14 Steven C. 'Steve'  LaTourette Republican No
OH 15 Mary Jo Kilroy Democratic No
OH 16 John A. Boccieri Democratic No
OH 18 Zachary T. 'Zack'  Space Democratic No
OK 1 John A. Sullivan Republican Yes
OK 2 David Daniel 'Dan'  Boren Democratic No
OK 3 Frank D. Lucas Republican Yes
OK 4 Thomas 'Tom'  Cole Republican Yes
OK 5 Mary Fallin Republican Yes
OR 1 David Wu Democratic No
OR 2 Greg P. Walden Republican Yes
OR 3 Earl Blumenauer Democratic Did Not Vote
OR 4 Peter A. DeFazio Democratic No
OR 5 Walter Kurt Schrader Democratic Yes
PA 1 Robert A. 'Bob'  Brady Democratic No
PA 2 Chaka Fattah Sr. Democratic No
PA 3 Kathy Dahlkemper Democratic No
PA 4 Jason Altmire Democratic No
PA 5 Glenn William 'GT'  Thompson Jr. Republican Yes
PA 6 Jim Gerlach Republican No
PA 7 Joseph A. 'Joe'  Sestak Jr. Democratic No
PA 8 Patrick J. Murphy Democratic No
PA 9 Bill Shuster Republican Did Not Vote
PA 10 Christopher P. 'Chris'  Carney Democratic No
PA 11 Paul E. Kanjorski Democratic No
PA 12 Mark S. Critz Democratic No
PA 13 Allyson Y. Schwartz Democratic No
PA 14 Michael F. 'Mike'  Doyle Jr. Democratic No
PA 15 Charles W. 'Charlie'  Dent Republican Yes
PA 16 Joseph R. 'Joe'  Pitts Republican Yes
PA 17 Thomas Timothy 'Tim'  Holden Democratic No
PA 18 Timothy F. 'Tim'  Murphy Republican No
PA 19 Todd Russell Platts Republican Yes
PR Resident Commissioner Pedro R. Pierluisi Democratic No
RI 1 Patrick Joseph Kennedy Democratic No
RI 2 James R. 'Jim'  Langevin Democratic No
SC 1 Henry E. Brown Jr. Republican Yes
SC 2 Addison Graves 'Joe'  Wilson Sr. Republican Yes
SC 3 J. Gresham Barrett Republican Did Not Vote
SC 4 Robert 'Bob'  Inglis Sr. Republican Did Not Vote
SC 5 John M. Spratt Jr. Democratic Did Not Vote
SC 6 James E. 'Jim'  Clyburn Democratic No
SD At-Large Stephanie Herseth Sandlin Democratic No
TN 1 David P. 'Phil'  Roe Republican Yes
TN 2 John J. 'Jimmy'  Duncan Jr. Republican Yes
TN 3 Zach Wamp Republican Yes
TN 4 Lincoln Davis Democratic No
TN 5 Jim Cooper Democratic No
TN 6 Bart Gordon Democratic No
TN 7 Marsha Blackburn Republican Yes
TN 8 John Tanner Democratic No
TN 9 Stephen Ira 'Steve'  Cohen Democratic No
TX 1 Louie Gohmert Republican Yes
TX 2 Ted Poe Republican Yes
TX 3 Samuel Robert 'Sam'  Johnson Republican Yes
TX 4 Ralph Moody Hall Republican Yes
TX 5 Jeb Hensarling Republican Yes
TX 6 Joe Linus Barton Republican Yes
TX 7 John A. Culberson Republican Yes
TX 8 Kevin P. Brady Republican Yes
TX 9 Al Green Democratic No
TX 10 Michael T. McCaul Republican Yes
TX 11 K. Michael 'Mike'  Conaway Republican Yes
TX 12 Kay Granger Republican Yes
TX 13 William M. 'Mac'  Thornberry Republican Yes
TX 14 Ronald Ernest 'Ron'  Paul Republican Yes
TX 15 Rubén E. Hinojosa Sr. Democratic Did Not Vote
TX 16 Silvestre 'Silver'  Reyes Democratic No
TX 17 Thomas 'Chet'  Edwards Democratic No
TX 18 Sheila Jackson Lee Democratic No
TX 19 Randy Neugebauer Republican Yes
TX 20 Charles A. 'Charlie'  Gonzalez Democratic No
TX 21 Lamar S. Smith Republican Yes
TX 22 Pete Olson Republican Yes
TX 23 Ciro D. Rodriguez Democratic No
TX 24 Kenny E. Marchant Republican No
TX 26 Michael C. Burgess Republican Yes
TX 27 Solomon P. Ortiz Sr. Democratic No
TX 28 Enrique Roberto 'Henry'  Cuellar Democratic No
TX 29 Raymond Eugene 'Gene'  Green Democratic No
TX 30 Eddie Bernice Johnson Democratic No
TX 31 John R. Carter Republican Yes
TX 32 Peter A. 'Pete'  Sessions Republican Yes
TX 35 Lloyd A. Doggett II Democratic Yes
UT 1 Rob Bishop Republican Yes
UT 3 Jason Chaffetz Republican Yes
UT 4 James David 'Jim'  Matheson Democratic No
VA 1 Robert J. 'Rob'  Wittman Republican No
VA 2 Glenn C. Nye III Democratic No
VA 3 Robert C. 'Bobby'  Scott Democratic No
VA 4 James Randy Forbes Republican Yes
VA 5 Tom S. Perriello Democratic No
VA 6 Robert W. 'Bob'  Goodlatte Republican Yes
VA 7 Eric I. Cantor Republican Yes
VA 8 James P. 'Jim'  Moran Jr. Democratic No
VA 9 Frederick C. 'Rick'  Boucher Democratic No
VA 10 Frank Rudolph Wolf Republican Yes
VA 11 Gerald Edward 'Gerry'  Connolly Democratic No
VI Delegate Donna Marie Christensen Democratic No
VT At-Large Peter F. Welch Democratic No
WA 1 Jay Robert Inslee Democratic No
WA 2 Richard Ray 'Rick'  Larsen Democratic No
WA 3 Brian N. Baird Democratic No
WA 4 Richard 'Doc'  Hastings Republican Yes
WA 5 Cathy Anne McMorris Rodgers Republican Yes
WA 6 Norman DeValois 'Norm'  Dicks Democratic No
WA 7 James A. 'Jim'  McDermott Democratic No
WA 8 David George 'Dave'  Reichert Republican No
WA 9 Adam Smith Democratic Yes
WI 1 Paul D. Ryan Republican Yes
WI 2 Tammy Baldwin Democratic No
WI 3 Ronald James 'Ron'  Kind Democratic No
WI 4 Gwendolynne S. 'Gwen'  Moore Democratic No
WI 5 Frank James 'Jim'  Sensenbrenner Jr. Republican Yes
WI 6 Thomas E. 'Tom'  Petri Republican Yes
WI 7 David Ross 'Dave'  Obey Democratic No
WI 8 Steven L. 'Steve'  Kagen Democratic Yes
WV 1 Alan Bowlby Mollohan Democratic No
WV 2 Shelley Moore Capito Republican No
WV 3 Nick Joe Rahall II Democratic No
WY At-Large Cynthia M. Lummis Republican Yes
State Name Party Vote
AK - At-Large Donald E. 'Don'  Young R No
AL - 1 Josiah Robins 'Jo'  Bonner Jr. R Yes
AL - 2 Bobby N. Bright D No
AL - 3 Michael Dennis 'Mike'  Rogers R Yes
AL - 4 Robert B. Aderholt R No
AL - 5 Rolf Parker Griffith Jr. R Yes
AL - 6 Spencer T. Bachus R Yes
AL - 7 Artur Davis D No
AR - 1 Robert Marion Berry D No
AR - 2 Victor F. 'Vic'  Snyder D No
AR - 3 John N. Boozman R Yes
AR - 4 Michael Avery 'Mike'  Ross D No
AS - Delegate Eni FH Faleomavaega D Did Not Vote
AZ - 1 Ann Leila Kirkpatrick D No
AZ - 3 Raul M. Grijalva D No
AZ - 3 John B. Shadegg R Yes
AZ - 5 Harry E. Mitchell D Yes
AZ - 6 Jeff Flake R Yes
AZ - 7 Edward López 'Ed'  Pastor D No
AZ - 8 Trent Franks R Yes
AZ - 8 Gabrielle Giffords D No
CA - 2 Walter 'Wally'  Herger Jr. R Yes
CA - 3 Daniel E. 'Dan'  Lungren R No
CA - 3 John Garamendi D No
CA - 4 Thomas Miller 'Tom'  McClintock R Yes
CA - 5 Michael C. 'Mike'  Thompson D No
CA - 6 Lynn C. Woolsey D No
CA - 6 Doris O. Matsui D No
CA - 9 Gerald 'Jerry'  McNerney D No
CA - 11 George Miller D No
CA - 12 Nancy Pelosi D Did Not Vote
CA - 13 Barbara J. Lee D No
CA - 13 Fortney H. 'Pete'  Stark D No
CA - 14 Karen Lorraine Jacqueline 'Jackie'  Speier D No
CA - 16 James Manuel 'Jim'  Costa D No
CA - 17 Michael M. 'Mike'  Honda D No
CA - 18 Dennis A. Cardoza D No
CA - 18 Anna G. Eshoo D Did Not Vote
CA - 19 Zoe Lofgren D No
CA - 19 George P. Radanovich R Did Not Vote
CA - 20 Samuel 'Sam'  Farr D No
CA - 22 Devin G. Nunes R Yes
CA - 23 Kevin Owen McCarthy R No
CA - 24 Elton W. Gallegly R No
CA - 24 Lois Capps D No
CA - 25 Howard P. 'Buck'  McKeon R No
CA - 26 David T. Dreier R Yes
CA - 27 Judy M. Chu D No
CA - 28 Adam B. Schiff D No
CA - 28 Howard L. Berman D No
CA - 30 Bradley J. 'Brad'  Sherman D No
CA - 31 Gary G. Miller R No
CA - 32 Grace Flores Napolitano D No
CA - 33 Diane E. Watson D No
CA - 33 Henry A. Waxman D No
CA - 34 Xavier Becerra D No
CA - 36 Jane Harman D No
CA - 37 Laura Richardson D No
CA - 38 Linda T. Sánchez D No
CA - 39 Edward R. 'Ed'  Royce R Yes
CA - 40 Lucille Roybal-Allard D No
CA - 41 Jerry Lewis R No
CA - 42 Ken S. Calvert R No
CA - 43 Maxine Waters D No
CA - 43 Joe Baca Sr. D No
CA - 45 Mary Whitaker Bono Mack R Yes
CA - 45 John BT Campbell III R Yes
CA - 46 Loretta L. Sanchez D No
CA - 48 Dana T. Rohrabacher R Yes
CA - 49 Darrell E. Issa R Yes
CA - 50 Brian P. Bilbray R No
CA - 50 Duncan D. Hunter R Yes
CA - 51 Bob Filner D No
CA - 53 Susan A. Davis D Did Not Vote
CO - 1 Diana Louise DeGette D No
CO - 2 Jared S. Polis D No
CO - 3 John T. Salazar D No
CO - 4 Betsy Markey D No
CO - 5 Douglas L. 'Doug'  Lamborn R Yes
CO - 6 Michael 'Mike'  Coffman R Yes
CO - 7 Ed Perlmutter D No
CT - 1 John Barry Larson D No
CT - 2 Joseph D. 'Joe'  Courtney D No
CT - 3 Rosa L. DeLauro D No
CT - 4 James A. 'Jim'  Himes D No
CT - 5 Christopher S. 'Chris'  Murphy D No
DC - Delegate Eleanor Holmes Norton D No
DE - At-Large Michael N. 'Mike'  Castle R No
FL - 1 Jefferson B. 'Jeff'  Miller R Yes
FL - 2 Allen Boyd Jr. D No
FL - 4 Ander Crenshaw R Yes
FL - 5 Virginia 'Ginny'  Brown-Waite R No
FL - 5 Corrine Brown D No
FL - 6 Clifford Bundy 'Cliff'  Stearns R Yes
FL - 7 John L. Mica R Yes
FL - 8 Alan Grayson D No
FL - 8 Bill Posey R No
FL - 12 Gus Michael Bilirakis R Yes
FL - 12 Adam H. Putnam R Did Not Vote
FL - 13 Charles William 'Bill'  Young R No
FL - 14 Connie Mack IV R Yes
FL - 14 Kathy Castor D No
FL - 16 Vern Buchanan R No
FL - 17 Kendrick B. Meek Sr. D No
FL - 17 Thomas J. 'Tom'  Rooney R Yes
FL - 20 Alcee L. 'Judge'  Hastings Sr. D No
FL - 21 Lincoln Diaz-Balart R Yes
FL - 22 Ron Klein D No
FL - 22 Theodore Elliot 'Ted'  Deutch D No
FL - 23 Deborah 'Debbie'  Wasserman Schultz D No
FL - 24 Suzanne M. Kosmas D No
FL - 25 Mario Diaz-Balart R Yes
FL - 27 Ileana Ros-Lehtinen R Yes
GA - 1 J. H. 'Jack'  Kingston R Yes
GA - 2 Sanford D. Bishop Jr. D No
GA - 3 Lynn A. Westmoreland R Yes
GA - 4 Henry C. 'Hank'  Johnson Jr. D No
GA - 5 John R. Lewis D No
GA - 6 Thomas E. 'Tom'  Price R Yes
GA - 7 John Linder R Yes
GA - 8 James 'Jim'  Marshall D No
GA - 10 Paul C. Broun R Yes
GA - 11 Phil Gingrey R Yes
GA - 12 John J. Barrow D No
GA - 13 David A. Scott D No
GU - Delegate Madeleine Z. Bordallo D No
HI - 1 Charles K. Djou R No
HI - 2 Mazie K. Hirono D No
IA - 1 Bruce Braley D No
IA - 2 David W. 'Dave'  Loebsack D No
IA - 3 Thomas P. 'Tom'  Latham R No
IA - 3 Leonard L. Boswell D No
IA - 4 Steve A. King R No
ID - 1 Walter C. 'Walt'  Minnick D Yes
ID - 2 Michael K. 'Mike'  Simpson R No
IL - 1 Bobby L. Rush D No
IL - 2 Jesse Louis Jackson Jr. D No
IL - 3 Daniel William 'Dan'  Lipinski D No
IL - 4 Luis V. Gutiérrez D No
IL - 5 Mike Quigley D No
IL - 6 Peter J. Roskam R Yes
IL - 7 Danny K. Davis D Did Not Vote
IL - 8 Melissa Bean D No
IL - 9 Janice D. 'Jan'  Schakowsky D No
IL - 10 Mark Steven Kirk R Yes
IL - 11 Deborah 'Debbie'  Halvorson D Yes
IL - 12 Jerry F. Costello D No
IL - 13 Judy Biggert R No
IL - 14 Bill Foster D No
IL - 15 John M. Shimkus R Yes
IL - 15 Timothy V. 'Tim'  Johnson R Yes
IL - 16 Donald A. 'Don'  Manzullo R Yes
IL - 17 Philip G. 'Phil'  Hare D No
IL - 18 Aaron Schock R Yes
IN - 1 Peter J. 'Pete'  Visclosky D No
IN - 2 Joe Donnelly Sr. D No
IN - 4 Stephen E. 'Steve'  Buyer R Yes
IN - 5 Dan L. Burton R Yes
IN - 6 Mike Pence R Yes
IN - 7 André D. Carson D No
IN - 8 Brad Ellsworth D No
IN - 9 Baron P. Hill D No
KS - 1 Gerald W. 'Jerry'  Moran R Yes
KS - 2 Lynn M. Jenkins R Yes
KS - 3 Dennis Moore D No
KS - 4 Todd Tiahrt R Yes
KY - 1 Edward 'Ed'  Whitfield R Yes
KY - 2 Steven Brett Guthrie R No
KY - 3 John A. Yarmuth D No
KY - 4 Geoff Davis R Yes
KY - 5 Harold 'Hal'  Rogers R No
KY - 6 Albert Ben Chandler III D No
LA - 1 Stephen J. 'Steve'  Scalise R Yes
LA - 2 Anh Quang 'Joseph'  Cao R No
LA - 3 Charles J. 'Charlie'  Melancon Sr. D No
LA - 3 Charles W. Boustany Jr. R Yes
LA - 4 John C. Fleming Jr. R No
LA - 5 Rodney M. Alexander R Yes
LA - 6 William 'Bill'  Cassidy R Yes
MA - 1 John W. Olver D No
MA - 1 Richard Edmund Neal D No
MA - 2 James P. 'Jim'  McGovern D Did Not Vote
MA - 3 Nicola S. 'Niki'  Tsongas D No
MA - 4 Barney Frank D No
MA - 5 Edward J. 'Ed'  Markey D No
MA - 6 John F. Tierney D No
MA - 7 Michael E. 'Mike'  Capuano D No
MA - 8 Stephen Francis Lynch D No
MA - 10 William D. 'Bill'  Delahunt D No
MD - 1 Frank M. Kratovil Jr. D No
MD - 2 C. A. 'Dutch'  Ruppersberger D No
MD - 3 John P. Sarbanes D No
MD - 4 Donna F. Edwards D No
MD - 5 Steny H. Hoyer D No
MD - 6 Roscoe G. Bartlett R Yes
MD - 7 Elijah E. Cummings D No
MD - 8 Christopher 'Chris'  Van Hollen Jr. D No
ME - 1 Chellie M. Pingree D No
ME - 2 Michael H. 'Mike'  Michaud D No
MI - 1 Bart T. Stupak D No
MI - 2 Peter 'Pete'  Hoekstra R Did Not Vote
MI - 3 Vernon J. 'Vern'  Ehlers R No
MI - 4 David Lee 'Dave'  Camp R Yes
MI - 5 Dale E. Kildee D No
MI - 6 Frederick Stephen 'Fred'  Upton R Yes
MI - 7 Mark Schauer D No
MI - 8 Mike Rogers R Yes
MI - 9 Sander M. 'Sandy'  Levin D No
MI - 10 Candice S. Miller R No
MI - 11 Thaddeus G. 'Thad'  McCotter R No
MI - 12 John D. Dingell D No
MI - 13 John Conyers Jr. D No
MI - 13 Carolyn Cheeks Kilpatrick D Did Not Vote
MI - 14 Gary C. Peters D No
MN - 1 Timothy J. 'Tim'  Walz D No
MN - 2 John P. Kline R No
MN - 3 Erik Paulsen R No
MN - 4 Betty Louise McCollum D No
MN - 5 Keith Maurice Ellison D No
MN - 6 Michele Bachmann R Yes
MN - 7 Collin Clark Peterson D No
MN - 8 James L. 'Jim'  Oberstar No
MO - 1 William Lacy Clay Jr. D No
MO - 2 W. Todd Akin R Yes
MO - 3 Blaine Luetkemeyer R Yes
MO - 3 John Russell 'Russ'  Carnahan D No
MO - 4 Ike Skelton D No
MO - 5 Emanuel Cleaver II D No
MO - 6 Samuel B. 'Sam'  Graves R Yes
MO - 7 Roy Blunt R Yes
MO - 8 Jo Ann Emerson R Yes
MP - Delegate Gregorio Camacho 'Kilili'  Sablan D No
MS - 1 Travis W. Childers D No
MS - 2 Bennie G. Thompson D No
MS - 3 Gregg Harper R Yes
MS - 4 Gene Taylor D No
MT - At-Large Dennis 'Denny'  Rehberg R No
NC - 1 George Kenneth 'G. K.'  Butterfield Jr. D Did Not Vote
NC - 2 Bob R. Etheridge D No
NC - 3 Walter Beaman Jones Jr. R Yes
NC - 4 David Eugene Price D No
NC - 5 Virginia Ann Foxx R Yes
NC - 6 John Howard Coble R No
NC - 7 Douglas Carmichael 'Mike'  McIntyre D No
NC - 8 Lawrence Webb 'Larry'  Kissell D No
NC - 9 Suellen W. 'Sue'  Myrick R Yes
NC - 10 Patrick Timothy McHenry R Did Not Vote
NC - 11 Joseph Heath Shuler D No
NC - 12 Melvin Luther 'Mel'  Watt D No
NC - 13 Ralph Bradley 'Brad'  Miller D No
ND - At-Large Earl Pomeroy No
NE - 1 Jeff Fortenberry R Yes
NE - 2 Lee R. Terry R No
NE - 3 Adrian M. Smith R Yes
NH - 1 Carol Shea-Porter D No
NH - 2 Paul W. Hodes D No
NJ - 1 Robert E. 'Rob'  Andrews D No
NJ - 2 Frank A. LoBiondo R No
NJ - 3 John H. Adler D No
NJ - 4 Christopher H. 'Chris'  Smith R No
NJ - 5 Scott Garrett R Yes
NJ - 6 Frank J. Pallone Jr. D No
NJ - 7 Leonard Lance R No
NJ - 8 Albio Sires D No
NJ - 9 Steven R. 'Steve'  Rothman D No
NJ - 9 William J. 'Bill'  Pascrell Jr. D No
NJ - 10 Donald M. Payne D No
NJ - 11 Rodney P. Frelinghuysen R No
NJ - 12 Rush D. Holt Jr. D No
NM - 1 Martin Trevor Heinrich D No
NM - 2 Harry Teague D No
NM - 3 Ben Ray Lujan Jr. D No
NV - 1 Shelley Berkley D No
NV - 2 Dean Heller R No
NV - 3 Alice Constadina 'Dina'  Titus D No
NY - 1 Timothy H. 'Tim'  Bishop D No
NY - 2 Peter T. 'Pete'  King R Yes
NY - 3 Steve J. Israel D No
NY - 4 Carolyn McCarthy D No
NY - 5 Gary L. Ackerman D No
NY - 5 Gregory W. Meeks D No
NY - 7 Nydia M. Velázquez D No
NY - 9 Anthony David Weiner D No
NY - 9 Yvette D. Clarke D No
NY - 10 Jerrold Lewis 'Jerry'  Nadler D No
NY - 10 Edolphus 'Ed'  Towns D No
NY - 12 Carolyn Bosher Maloney D No
NY - 13 Charles B. 'Charlie'  Rangel D No
NY - 13 Michael E. McMahon D No
NY - 14 Joseph 'Joe'  Crowley D No
NY - 15 José E. Serrano D No
NY - 16 Eliot L. Engel D No
NY - 17 Nita M. Lowey D No
NY - 19 John Hall D No
NY - 20 Scott Murphy D No
NY - 20 Paul D. Tonko D No
NY - 21 William 'Bill'  Owens D No
NY - 22 Maurice D. Hinchey D No
NY - 24 Michael A. Arcuri D No
NY - 25 Louise McIntosh Slaughter D No
NY - 25 Daniel B. 'Dan'  Maffei D No
NY - 26 Christopher John 'Chris'  Lee R No
NY - 26 Brian Higgins D No
OH - 1 Steven L. 'Steve'  Driehaus D No
OH - 2 Jean Schmidt R Yes
OH - 4 James 'Jim'  Jordan R Yes
OH - 5 Robert Edward 'Bob'  Latta R Yes
OH - 6 Charles A. 'Charlie'  Wilson Jr. D No
OH - 7 Steven 'Steve'  Austria R Yes
OH - 8 John A. Boehner R Yes
OH - 9 Marcia Carolyn 'Marcy'  Kaptur D No
OH - 10 Dennis J. Kucinich D No
OH - 10 Michael R. 'Mike'  Turner R No
OH - 11 Marcia L. Fudge D No
OH - 12 Patrick J. 'Pat'  Tiberi R Yes
OH - 13 Timothy J. 'Tim'  Ryan D No
OH - 13 Betty Sutton D No
OH - 14 Steven C. 'Steve'  LaTourette R No
OH - 15 Mary Jo Kilroy D No
OH - 16 John A. Boccieri D No
OH - 18 Zachary T. 'Zack'  Space D No
OK - 1 John A. Sullivan R Yes
OK - 2 David Daniel 'Dan'  Boren D No
OK - 3 Frank D. Lucas R Yes
OK - 4 Thomas 'Tom'  Cole R Yes
OK - 5 Mary Fallin R Yes
OR - 1 David Wu D No
OR - 2 Greg P. Walden R Yes
OR - 3 Earl Blumenauer D Did Not Vote
OR - 4 Peter A. DeFazio D No
OR - 5 Walter Kurt Schrader D Yes
PA - 1 Robert A. 'Bob'  Brady D No
PA - 2 Chaka Fattah Sr. D No
PA - 3 Kathy Dahlkemper D No
PA - 4 Jason Altmire D No
PA - 5 Glenn William 'GT'  Thompson Jr. R Yes
PA - 6 Jim Gerlach R No
PA - 7 Joseph A. 'Joe'  Sestak Jr. D No
PA - 8 Patrick J. Murphy D No
PA - 9 Bill Shuster R Did Not Vote
PA - 10 Christopher P. 'Chris'  Carney D No
PA - 11 Paul E. Kanjorski D No
PA - 12 Mark S. Critz D No
PA - 13 Allyson Y. Schwartz D No
PA - 14 Michael F. 'Mike'  Doyle Jr. D No
PA - 15 Charles W. 'Charlie'  Dent R Yes
PA - 16 Joseph R. 'Joe'  Pitts R Yes
PA - 17 Thomas Timothy 'Tim'  Holden D No
PA - 18 Timothy F. 'Tim'  Murphy R No
PA - 19 Todd Russell Platts R Yes
PR - Resident Commissioner Pedro R. Pierluisi D No
RI - 1 Patrick Joseph Kennedy D No
RI - 2 James R. 'Jim'  Langevin D No
SC - 1 Henry E. Brown Jr. R Yes
SC - 2 Addison Graves 'Joe'  Wilson Sr. R Yes
SC - 3 J. Gresham Barrett R Did Not Vote
SC - 4 Robert 'Bob'  Inglis Sr. R Did Not Vote
SC - 5 John M. Spratt Jr. D Did Not Vote
SC - 6 James E. 'Jim'  Clyburn D No
SD - At-Large Stephanie Herseth Sandlin D No
TN - 1 David P. 'Phil'  Roe R Yes
TN - 2 John J. 'Jimmy'  Duncan Jr. R Yes
TN - 3 Zach Wamp R Yes
TN - 4 Lincoln Davis D No
TN - 5 Jim Cooper D No
TN - 6 Bart Gordon D No
TN - 7 Marsha Blackburn R Yes
TN - 8 John Tanner D No
TN - 9 Stephen Ira 'Steve'  Cohen D No
TX - 1 Louie Gohmert R Yes
TX - 2 Ted Poe R Yes
TX - 3 Samuel Robert 'Sam'  Johnson R Yes
TX - 4 Ralph Moody Hall R Yes
TX - 5 Jeb Hensarling R Yes
TX - 6 Joe Linus Barton R Yes
TX - 7 John A. Culberson R Yes
TX - 8 Kevin P. Brady R Yes
TX - 9 Al Green D No
TX - 10 Michael T. McCaul R Yes
TX - 11 K. Michael 'Mike'  Conaway R Yes
TX - 12 Kay Granger R Yes
TX - 13 William M. 'Mac'  Thornberry R Yes
TX - 14 Ronald Ernest 'Ron'  Paul R Yes
TX - 15 Rubén E. Hinojosa Sr. D Did Not Vote
TX - 16 Silvestre 'Silver'  Reyes D No
TX - 17 Thomas 'Chet'  Edwards D No
TX - 18 Sheila Jackson Lee D No
TX - 19 Randy Neugebauer R Yes
TX - 20 Charles A. 'Charlie'  Gonzalez D No
TX - 21 Lamar S. Smith R Yes
TX - 22 Pete Olson R Yes
TX - 23 Ciro D. Rodriguez D No
TX - 24 Kenny E. Marchant R No
TX - 26 Michael C. Burgess R Yes
TX - 27 Solomon P. Ortiz Sr. D No
TX - 28 Enrique Roberto 'Henry'  Cuellar D No
TX - 29 Raymond Eugene 'Gene'  Green D No
TX - 30 Eddie Bernice Johnson D No
TX - 31 John R. Carter R Yes
TX - 32 Peter A. 'Pete'  Sessions R Yes
TX - 35 Lloyd A. Doggett II D Yes
UT - 1 Rob Bishop R Yes
UT - 3 Jason Chaffetz R Yes
UT - 4 James David 'Jim'  Matheson D No
VA - 1 Robert J. 'Rob'  Wittman R No
VA - 2 Glenn C. Nye III D No
VA - 3 Robert C. 'Bobby'  Scott D No
VA - 4 James Randy Forbes R Yes
VA - 5 Tom S. Perriello D No
VA - 6 Robert W. 'Bob'  Goodlatte R Yes
VA - 7 Eric I. Cantor R Yes
VA - 8 James P. 'Jim'  Moran Jr. D No
VA - 9 Frederick C. 'Rick'  Boucher D No
VA - 10 Frank Rudolph Wolf R Yes
VA - 11 Gerald Edward 'Gerry'  Connolly D No
VI - Delegate Donna Marie Christensen D No
VT - At-Large Peter F. Welch D No
WA - 1 Jay Robert Inslee D No
WA - 2 Richard Ray 'Rick'  Larsen D No
WA - 3 Brian N. Baird D No
WA - 4 Richard 'Doc'  Hastings R Yes
WA - 5 Cathy Anne McMorris Rodgers R Yes
WA - 6 Norman DeValois 'Norm'  Dicks D No
WA - 7 James A. 'Jim'  McDermott D No
WA - 8 David George 'Dave'  Reichert R No
WA - 9 Adam Smith D Yes
WI - 1 Paul D. Ryan R Yes
WI - 2 Tammy Baldwin D No
WI - 3 Ronald James 'Ron'  Kind D No
WI - 4 Gwendolynne S. 'Gwen'  Moore D No
WI - 5 Frank James 'Jim'  Sensenbrenner Jr. R Yes
WI - 6 Thomas E. 'Tom'  Petri R Yes
WI - 7 David Ross 'Dave'  Obey D No
WI - 8 Steven L. 'Steve'  Kagen D Yes
WV - 1 Alan Bowlby Mollohan D No
WV - 2 Shelley Moore Capito R No
WV - 3 Nick Joe Rahall II D No
WY - At-Large Cynthia M. Lummis R Yes
arrow_upward